Občanské sdružení pro zvelebení kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici

O nás

Obrázek nelze zobrazit

Naše občanské sdružení existuje dva roky, založeno bylo v létě roku 2011, v současnosti má tři členy.

Hlavním cílem sdružení je zachování kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v horní Řasnici a úsilí o jeho zvelebení. To znamená, že chceme dosáhnout odstranění všech nedostatků v jeho stavu a vzhledu. Za tímto účelem se snažíme získávat finanční prostředky z různých programů a grantů.

Pro letošní rok se nám podařilo dosáhnout na dotaci nadace Občanského fóra ve výši 40 000,- Kč. Po doložení stejné částky z vlastních zdrojů dokážeme uskutečnit základní opravu oltáře Panny Marie, který je v současné době v kritickém stavu, jeho sloupy napadl červotoč a hrozí jeho zborcení. Doufáme, že se ho podaří zároveň osadit hlavním obrazem, který je prozatímně uložen na faře v Novém Městě pod Smrkem a také, k naší lítosti, doznal určité újmy. Proběhne zakonzervování a petrifikace sloupů a asanace obrazu.

V roce 2012 se uskutečnil ve spolupráci s farností v Novém Městě pod Smrkem a Obecním úřadem v Horní Řasnici částečný nátěr střechy kostela. Celá jeho realizace narazila na technické nedostatky ve stavu krovu věže, proto dokončení prací proběhne po jejich odstranění a po získání dalších finančních prostředků.

V této době probíhá jednání mezi OÚ v Horní Řasnici a Katolickou diecézí v Litoměřicích o převedení budovy kostela do majetku obce. Věříme v úspěšnost této snahy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří podporují naši činnost a bez jejichž pomoci při různých akcích pořádaných v kostele i na dalších místech bychom se neobešli - úklid kostela a jeho osvětlování, pečení perníčků, výroba podsedáků na lavice kostela, odklízení sněhu.

My se budeme i nadále snažit zprostředkovat pro všechny zájemce hodnotné kulturní zážitky a pečovat zodpovědně o nejstarší stavbu v obci.

Blížící se akce

V tuto chvíli neplánujeme žádné akce